<center id="osmw4"></center>
<optgroup id="osmw4"></optgroup>
<center id="osmw4"></center>
<optgroup id="osmw4"><wbr id="osmw4"></wbr></optgroup>
<optgroup id="osmw4"><div id="osmw4"></div></optgroup><noscript id="osmw4"></noscript>
 首頁 | 詩詞練習 | 詩詞大全 | 詩詞賞析 | 唐詩三百首 | 宋詞三百首 | 元曲 | 詩詞下載|

您的位置:詩詞鑒賞練習題 >查看內容
 
陶淵明《停云(選二首)》閱讀練習及答案五、古代詩歌閱讀
閱讀下面的詩歌,完成各題。
停云(選二首)
【東晉】 陶淵明
停云,思親友也。罇湛新醪,園列初榮,愿言不從,嘆息彌襟。
其一
靄靄停云,濛濛時雨。
八表同昏,平路伊阻。
靜寄東軒,春醪獨撫。
良朋悠邈,搔首延佇。
其四
翩翩飛鳥,息我庭柯。
斂翮閑止,好聲相和。
豈無他人,念子實多。
愿言不獲,抱恨如何!
【注】①愿:思念。言:語助詞,無意義。不從:不順心,不如愿。②八表:八方以外極遠的地方。泛指天地之間。伊:語助詞。阻:阻塞不通。
12.按照體裁分冊編選詩集,請選出可以與《停云》編入同一分冊的作品。(     )
A.《詩經·氓》B.《蜀相》C.《望海潮》D.《竇娥冤》
13.下列選項中哪一項寫作手法沒有運用在這兩首詩歌中?(     )
A.景物烘托B.細節描寫C.動靜結合D.直抒胸臆
14.小驗同學想在班級公眾號上發布一期“比興”專題的詩歌推送,并向同學們征集運用比興手法的詩歌。你會推薦《停云》中的哪一首充實材料?請你向班級公眾號投稿,并說明你的選擇和理由。

 

 

答案:

12.A

13.B

14.我會選擇第一首。

第一首開頭兩句比興連用,既用“靄靄停云”“濛濛時雨”來起興,引入后面的抒情,又用“靄靄”“濛濛”襯托主人公思念友人而不得見的傷感之情。

 

【解析】

12.

本題考查學生把握詩歌體裁特點的能力。

《停云》是四言古詩。

A《詩經·氓》是四言古詩。

B.《蜀相》是七言律詩。

C.《望海潮》是詞。

D.《竇娥冤》是雜劇。

故選A。

13.

本題考查學生分析詩歌表現手法的能力。

A.“八表同昏,平路伊阻”意思是:舉目四顧昏沉色,路途阻斷水縱橫,以昏暗的景物描寫烘托人物傷感的心理,屬于景物烘托;

C.“斂翮閑止,好聲相和”,“閑止”靜景,“相和”動景,動靜結合;

D.“愿言不獲,抱恨如何”,直抒胸臆。

故選B。

14.

本題考查學生賞析詩歌表現手法的能力。

首先明確所選的篇目,然后結合詩句具體分析選用的原因,要突出“比興”的手法。

我選擇第一首詩。開頭兩句比興連用,“靄靄停云,濛濛時雨”,意思是:陰云密密布空中,春雨綿綿意迷蒙。開篇以“靄靄停云”“濛濛時雨”起興,為后文“良朋悠邈,搔首延佇”不能與好友飲酒暢談的感慨作了襯托,充分抒發了詩人對好友的深切思念之情!鞍吮硗,平路伊阻”句暗喻國政時局被封建貴族、軍閥爭奪中央政權而搞得天昏地暗,暗寓著詩人關懷世難的憂心。
作者其它練習:
陶淵明《擬古》(其一)閱讀練習及答案 
陶淵明《飲酒(其九)》閱讀練習及答案 
陶淵明《庚戌歲九月中于西田獲早稻》閱讀練習及答案 
陶淵明《時運(并序)》閱讀練習及答案 
陶淵明《讀《山海經》十三首(其一)》閱讀練習及答案 
陶淵明《移居二首·其二》閱讀練習及答案 
陶淵明《歸園田居(其五)》閱讀練習及答案(二) 
陶淵明《乞食》閱讀練習及答案(二) 
陶淵明《移居(其二)》閱讀練習及答案(三) 
陶淵明《責子》閱讀練習及答案 
陶淵明《飲酒(其八)》閱讀練習及答案(二) 
《讀山海經十三首(其一)》閱讀練習及答案(二) 
陶淵明《詠荊軻》閱讀練習及答案 
陶淵明《雜詩(人生無根蒂)》閱讀練習及答案 
陶淵明《移居(其二)》閱讀練習及答案(二) 
陶淵明《歸園田居(其四)》閱讀練習及答案 
陶淵明《讀山海經十三首(其九)》閱讀練習及答案 
陶淵明《飲酒(其十七)》閱讀練習及答案(二) 
《飲酒(其七)》閱讀練習及答案 
陶淵明《乞食》閱讀練習及答案 
陶淵明《歸園田居(其一)》閱讀練習及答案 
陶淵明《擬古·辭家夙嚴駕》閱讀練習及答案 
陶淵明《飲酒(其五)》閱讀練習及答案 
陶淵明《歸園田居(其五)》閱讀練習及答案 
《讀山海經十三首(其一)》閱讀練習及答案 
陶淵明《癸卯歲始春懷古田舍二首(其一)》閱讀練習及答案 
陶淵明《飲酒二十首(其八)》閱讀練習及答案 
《歸園田居(其一)》《歸園田居(其三)》閱讀練習及答案 
陶淵明《和郭主簿(其二)》閱讀練習及答案 
陶淵明《歸園田居·其二》閱讀練習及答案 
詩詞練習搜索

題目:
類型:

專題推薦
 
作者相關
相關資料


工具導航: 在線新華字典 在線成語詞典 反義詞查詢 近義詞查詢 歇后語大全 文言文翻譯 繞口令大全 語題庫 中文轉拼音 簡繁轉換 語文網

   版權所有 無憂無慮中學語文網 Email:zmjfy@yeah.net   浙ICP備05019169號 公安備案號 :33038102330518    

无遮挡色视频真人免费不卡
<center id="osmw4"></center>
<optgroup id="osmw4"></optgroup>
<center id="osmw4"></center>
<optgroup id="osmw4"><wbr id="osmw4"></wbr></optgroup>
<optgroup id="osmw4"><div id="osmw4"></div></optgroup><noscript id="osmw4"></noscript>